JUC Netværk

JUC er den førende udbyder af faglige netværk. Her er du sikret et højt fagligt niveau og fortrinlige netværksmuligheder.

På netværket går underviserne i tæt dialog med deltagerne om de problemstillinger, du konfronteres med i hverdagen. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning skal være et sted, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får input til juridiske og professionelle udfordringer og kan møde andre aktører på området. 

Faglig sparring og personlige relationer er en uvurderlig fordel at have i bagagen. Netværksmøderne tilrettelægges af eksperter, der laver spændende indlæg inden for dit område. Derudover er der mulighed for, at deltagerne i samarbejde med netværkslederen planlægger oplæg fra eksterne aktører. Således får du mulighed for at påvirke mødernes agenda. Det er vigtigt, at du selv får mulighed for at bidrage og diskutere udvalgte emner.

Alle vores netværk er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

”Det er rigtig godt, at man selv kan påvirke det, der skal dyrkes og de emner, der bliver diskuteret.”
Bente Stamp, Nordea Ejendomme

”Når jeg sidder med problemer, er det rart at få fagligt input og sparring fra ligesindede.
Ole Eske Bruun, Bech-Bruun

”Jeg tager et år mere, da der ikke findes bedre steder, hvor jeg kan få så meget viden.
Kåre Stattau, ADVODAN