VÄLKOMMEN TILL JUC NÄTVERK

Juridiskt nätverk i Sverige - för utbildning på en högre nivå
Svenska jurister har i många år deltagit i juridiska kurser för att genomföra sin obligatoriska utbildning.

Tack vare införandet av JUC:s juridiska nätverk i Sverige har du nu möjlighet till att delta i ett väl fungerande koncept, som radikalt har förändrat den juridiska utbildningen i Danmark där nätverkskonceptet har genomförts fyra år i rad med stor framgång.

Varför ska du välja att delta i ett nätverk i stället för att gå de kurser som du har känt i många år?
Först och främst är ett nätverk för specialister, medan en kurs lämpar sig bättre för generalister med kunskap inom många olika ämnesområden. En kurs erbjuder ofta en lägre akademisk nivå, eftersom du kommer att studera med generalister, som ofta har en lägre kompetensnivå inom området. I ett nätverk som vänder sig till endast specialister, deltar man i något som ligger på en högre akademisk nivå.

Dessutom finns det en betydande skillnad mellan en kurs och ett nätverk, då du träffar samma personer på varje nätverkssammanträde. Detta innebär att du lättare kan bygga personliga relationer med andra specialister inom ditt kunskapsområde, med vilka du kan utbyta kunskap under och mellan sammanträden. Det är en relation som deltagarna i de danska nätverken värderar högt, eftersom den är värdefull året runt och inte bara under sammanträden.

Slutligen är skillnaden mellan en kurs och ett nätverk att man i en nätverksgrupp faktiskt kan påverka innehållet. Som medlem i en av JUC:s nätverksgrupper kan man uttrycka särskilda önskemål om talare, ämnen och metoder som JUC sedan försöker ordna till nästa sammanträde.

Fördelarna med JUC:s nätverk är:

  • En högre akademisk nivå
  • En utbyggnad av ditt personliga, professionella nätverk
  • Tillgång till sparring och kunskapsutbyte
  • Möjlighet till att påverka innehållet och ämnen

Kontakta Jens Erik Ringenson, Country Manager Sverige, för mer information om JUC-nätverket, +45 28874100 eller jr@juc.dk

"JUC:s nätverk kännetecknas av en raffinerad smak. Efter många år inom yrket, ger nätverket dig en ny dimension. Det är trevligt att man även kan påverka de ämnen som ska diskuteras." Bente Stamp, Senior Legal Counsel, Nordea Ejendomme